reede, 22. august 2014

5. kodutöö

3. mooduli KODUTÖÖ nr. 1

Rühmatöö: iga rühmaliige alustab projektijuhi poolt antud ülesannete täitmist, dokumenteerides oma tegevuse ja kogutud/loodud materjalid valitud projektihalduse keskkonnas. Projektijuht alustab projekti esitluse koostamist.
Projektijuht annab koolitajale vaatleja staatuse õigused oma rühma projektihalduse keskkonnas.

neljapäev, 21. august 2014

Kodutöö nr 4

2. mooduli KODUTÖÖ nr. 2

2.2.2. Kodune rühmatöö: Kasutades veebipõhiseid rühmatöövahendeid töötage välja loovust ja/või meeskonnatööd arendav lühike innovaatiline harjutustegevus, kus õpilased kasutavad harjutuse käigus IKT vahendeid.

kodutöö nr 3

2. mooduli KODUTÖÖ nr 1

Otsige erinevaid näiteid tehnoloogia ja innovatsiooniga seonduvatest õpiprojektidest (nii lühike kui pika-ajaline projekt, ainespetsiifiline-interdistiplinaarne, traditsiooniline-innovaatiline, kohalik-rahvusvaheline). Kirjeldage iga projekti lühidalt ja hinnake nende tugevusi-nõrkusi.
Vastused palun postitage oma enda ajaveebi. 

Kodutöö nr 2

1. mooduli KODUTÖÖ nr. 2

1.2.2. Individuaalne ülesanne: valige üks oma olemasolevatest ainekavadest ja täiendage seda, lõimides selle eesmärkidesse, õpitulemustesse, õppeprotsessi ja õpikeskkonna kirjeldusse, aga ka hindamist käsitlevasse lõiku läbiva teemaga T&I seonduvad täiendused.

Kodutöö nr 1

1. mooduli KODUTÖÖ nr. 1

1.1.2. Individuaalne: koosta veebipõhine mõistekaart, mis vastaks fookusküsimusele “Mis on innovatsioon?”. Mõistekaardi loomiseks võid kasutada näiteks Coggle,Text2MindmapCMapToolsBubbl.usGliffyCacoo.