kolmapäev, 23. märts 2016

Sisuline tegevus peale esimest teoorialoengut

Meie töö eesmärk oli sõnastada enda kooli õppekavasse omandatavad digipädevused klasside kaupa.

Alustasime sellest, et tutvusime erinevate dokumentidega, RÕK sõnastusega, teiste koolide tehtuga.

Aegsasti andsime kolleegidele teada, mida ja millal teeme. 

Plaaniks sai, et vaheajal istume maha, räägime läbi detailselt, mida tegema hakkame.

23. märtsil saime kolleegidega kokku, tutvustasime plaani ja jagasime seniseid kogemusi.

Meeskondades arutati juba sõnastatud õpioskused. Tund ja pool kulus kolleegidel aega, et ettepanekud kirja panna. 

Peamised takistused olid aja leidmine, kolleegide valmisolek hakata valmistama dokumente.

Sisulise asja saime tegelikult kätte ja tegeleme vormistusega.