kolmapäev, 1. märts 2017

kolmapäev, 23. märts 2016

Sisuline tegevus peale esimest teoorialoengut

Meie töö eesmärk oli sõnastada enda kooli õppekavasse omandatavad digipädevused klasside kaupa.

Alustasime sellest, et tutvusime erinevate dokumentidega, RÕK sõnastusega, teiste koolide tehtuga.

Aegsasti andsime kolleegidele teada, mida ja millal teeme. 

Plaaniks sai, et vaheajal istume maha, räägime läbi detailselt, mida tegema hakkame.

23. märtsil saime kolleegidega kokku, tutvustasime plaani ja jagasime seniseid kogemusi.

Meeskondades arutati juba sõnastatud õpioskused. Tund ja pool kulus kolleegidel aega, et ettepanekud kirja panna. 

Peamised takistused olid aja leidmine, kolleegide valmisolek hakata valmistama dokumente.

Sisulise asja saime tegelikult kätte ja tegeleme vormistusega.


reede, 26. veebruar 2016

25.02-26.02.2016 koolituspäevad Viimsis.

Lihula gümnaasiumi head ideed:

 1. Iga klassi, vanuseastme sõnastatud digipädevused. Digitaalsete osaoskuste selge sõnastamine, loetelu.
 2. Digioskuste sidumine õppeainetega
 3. Lihula gümnaasiumi õpilaste omatehtud filmide päev, filmide tegemine koostöös noorematé ja vanemate õpilaste vahel. Archimedese kuldõun konkurss.
 4. Alustada e-õpikute kasutamist.
 5. e-kursuste koostamine gümnaasiumi astmele
 6. Taristu arendamine (24 tahvelarvuti soetamine)
 7. Liitumine eTwinningu projektiga
 8. Koolisiseste praktikate jagamine: blogimine, facebook, ekool.
 9. Lastevanemate täiendõpe
 10. Nutirakendusi kasutades 100 000  sammu “Lihula terveks!” Perepäev kogukonnale klasside kaupa.
 11. Õpetajate ühiskoolitused
 12. Tunnid õpilaselt õpetajale, õpiagendid (õpilane õpetab õpilast, õpetajat)
 13. Ümberpööratud klassiruum
 14. VOSK
 15. Pidev IT tugi
 16. Õpetajate digipädevuste hindamine. digiinfotunnid, HITSAST küsima sellist standardit. Kolm korda ajas testid. Õpilaste ja õpetajate. Iseenda ära hindama, kus ma oma oskustega asun.

Pidime tegema tegevuste nimekirja, panema need ajateljele ja nimetama vastutajad.

7.03-8.03 Otsime Heliga teiste koolide näited, RÕK-st digipädevuse mõiste. Janar, Heli

9.03-10.03 saame Heliga kokku ja arutame saadud info läbi, teeme valmis näidise, põhja. Janar, Heli

23.03 jagame õpetajate meeskondadele materjali kätte, selgitame ootusi. 10.00-13.00 õpetajate meeskonnad tegelevad materjaliga.

28.03-1.04 Teeme kokkuvõtva dokumendi, õppekava täienduse. Heli, Janar.

September-oktoober digipädevuste rakendamine ainetunnis. Aineõpetajad, Liina, Janar, Heli. kasvõi mingi drive tabel kus õpetaja kirjeldab kasutatut, kuidas läks, mis teinekord teisiti teeb. OGOD - mis oli eesmärk, mis läks hästi, millised taksitused ilmnesid, märkus mis järgmine kord planeerides uut tundi meelde jätan.

teisipäev, 16. veebruar 2016

Meie ootused, eesmärgid ja lugu mida jagada.Eesmärk on tõsta enda teadlikkust ja oskusi digitaalse koolijuhtimise valdkonnas.

Ootus on leida kasulikke teadmisi ja oskusi, mida igapäevatöös enda kasuks ära kasutada.

Edulugu mida jagaks on selline:

Käisime õpetajatega Balti meedia- ja filmikoolis koolitusel.

Meile õpetati kasutama tahvelarvuteid, et teha lühifilmi. Lisaks kaameraid koos arvuti programmiga, et teha lamenukk- ja joonisfilme. Koolituse tulemusel võtsid mitmed õpetajad 2015. a sügisel ette ja hakkasid filme klassiga tegema.
Oleme jõudnud nii kaugele, et saaksime üsna pea teha enda kooli õpilaste tehtud filmide vaatamise õhtupooliku.

LG meeskond meediakoolis

Õpetajate video


Koolitusele järgnes kolmandas klassis ise joonistamine ja proovimine.

3. klass mõtles stsenaariumi, joonistas tegelased, pildistas üles


Kolmanda klassi video.


reede, 22. august 2014

5. kodutöö

3. mooduli KODUTÖÖ nr. 1

Rühmatöö: iga rühmaliige alustab projektijuhi poolt antud ülesannete täitmist, dokumenteerides oma tegevuse ja kogutud/loodud materjalid valitud projektihalduse keskkonnas. Projektijuht alustab projekti esitluse koostamist.
Projektijuht annab koolitajale vaatleja staatuse õigused oma rühma projektihalduse keskkonnas.