reede, 26. veebruar 2016

25.02-26.02.2016 koolituspäevad Viimsis.

Lihula gümnaasiumi head ideed:

 1. Iga klassi, vanuseastme sõnastatud digipädevused. Digitaalsete osaoskuste selge sõnastamine, loetelu.
 2. Digioskuste sidumine õppeainetega
 3. Lihula gümnaasiumi õpilaste omatehtud filmide päev, filmide tegemine koostöös noorematé ja vanemate õpilaste vahel. Archimedese kuldõun konkurss.
 4. Alustada e-õpikute kasutamist.
 5. e-kursuste koostamine gümnaasiumi astmele
 6. Taristu arendamine (24 tahvelarvuti soetamine)
 7. Liitumine eTwinningu projektiga
 8. Koolisiseste praktikate jagamine: blogimine, facebook, ekool.
 9. Lastevanemate täiendõpe
 10. Nutirakendusi kasutades 100 000  sammu “Lihula terveks!” Perepäev kogukonnale klasside kaupa.
 11. Õpetajate ühiskoolitused
 12. Tunnid õpilaselt õpetajale, õpiagendid (õpilane õpetab õpilast, õpetajat)
 13. Ümberpööratud klassiruum
 14. VOSK
 15. Pidev IT tugi
 16. Õpetajate digipädevuste hindamine. digiinfotunnid, HITSAST küsima sellist standardit. Kolm korda ajas testid. Õpilaste ja õpetajate. Iseenda ära hindama, kus ma oma oskustega asun.

Pidime tegema tegevuste nimekirja, panema need ajateljele ja nimetama vastutajad.

7.03-8.03 Otsime Heliga teiste koolide näited, RÕK-st digipädevuse mõiste. Janar, Heli

9.03-10.03 saame Heliga kokku ja arutame saadud info läbi, teeme valmis näidise, põhja. Janar, Heli

23.03 jagame õpetajate meeskondadele materjali kätte, selgitame ootusi. 10.00-13.00 õpetajate meeskonnad tegelevad materjaliga.

28.03-1.04 Teeme kokkuvõtva dokumendi, õppekava täienduse. Heli, Janar.

September-oktoober digipädevuste rakendamine ainetunnis. Aineõpetajad, Liina, Janar, Heli. kasvõi mingi drive tabel kus õpetaja kirjeldab kasutatut, kuidas läks, mis teinekord teisiti teeb. OGOD - mis oli eesmärk, mis läks hästi, millised taksitused ilmnesid, märkus mis järgmine kord planeerides uut tundi meelde jätan.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar