kolmapäev, 23. märts 2016

Sisuline tegevus peale esimest teoorialoengut

Meie töö eesmärk oli sõnastada enda kooli õppekavasse omandatavad digipädevused klasside kaupa.

Alustasime sellest, et tutvusime erinevate dokumentidega, RÕK sõnastusega, teiste koolide tehtuga.

Aegsasti andsime kolleegidele teada, mida ja millal teeme. 

Plaaniks sai, et vaheajal istume maha, räägime läbi detailselt, mida tegema hakkame.

23. märtsil saime kolleegidega kokku, tutvustasime plaani ja jagasime seniseid kogemusi.

Meeskondades arutati juba sõnastatud õpioskused. Tund ja pool kulus kolleegidel aega, et ettepanekud kirja panna. 

Peamised takistused olid aja leidmine, kolleegide valmisolek hakata valmistama dokumente.

Sisulise asja saime tegelikult kätte ja tegeleme vormistusega.


1 kommentaar:

  1. Tutvudes Lihula kooli arendusprojektiga tundsime esmalt ära ühe oma digiideedest. Leidsime samuti, et oluline on digipädevuste kaardistamine. Meie mõtteks oli teha seda kooliastmeti, teie meeskond on aga otsustanud teha seda põhjalikumalt ning olete otsustanud hinnata digipädevusi klasside kaupa.

    Tore on, et olete pannud kirja ajakava. Meil on ajakava olemas olnud suusõnaliselt, kuid teie eeskujul paneme ka oma tegevusplaani punktide haaval kirja.

    Meie soovitus oleks, et blogiksite aktiivsemalt. Tore oleks näha projekti kulgu ning saada rohkem teada teie kogemustest projekti elluviimisel.

    (Nissi Põhikool)

    VastaKustuta